გაკვეთილის მთავარი თემა იქნება HUD (Head-up display) ელემენტების მომზადება რომლის ფარგლებშიც გავაკეთებთ სამხედრო რადარის ფუტირსტულ ვერსიას.