სანამ ვიდეოზე მუშაობას დავიწყებთ, რომელიმე 2D ან 3D რედაქტორში, პროექტის შექმნისას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კადრების სიხშირის სწორი შერჩევაა. კადრის სიხშირე  გამოხატავს სტატიკური კადრების რაოდენობას დროის ერთეულში და მისი სტანდარტული საზომი ერთეულია „კადრი წამში“.