ალბათ ყველამ იცით რომ ეკრანზე გამოსახულების გამოტანა ხდება პატარა კუბიკების, ე.წ. პიქსელების მეშვეობით, რომლებშიც გამოსახულების სრული სურათი პატარა, ოთხკუთხედ ნაწილაკებად იფანტება.