დღევანდელ გაკვეთილში გავივლით Motion Tracking-ს და ვისწავლით როგორ ჩავსვათ ანიმირებული მოკლე ტექსტური შეტყობინებები სასურველ ვიდეო კადრებში.