დღევანდელ გაკვეთილში გავივლით Motion Tracking-ს და ვისწავლით როგორ ჩავსვათ ანიმირებული მოკლე ტექსტური შეტყობინებები სასურველ ვიდეო კადრებში. გაკვეთილის პროცესში ასევე გამოვიყენებთ Expression-ს Bounce ეფექტის შესაქმნელად და 2 უფასო Stock Footage-ს რომლის გადმოწერაც შეგიძლიათ პროექტთან ერთად.